علم اتمسفر

جو کلید حیات در زمین است. این لایه نازک چیزی است که ما را از محیط متخاصم فضا محافظت می کند. در اینجا می توانید همه چیز را در مورد علم اتمسفر یا علوم جوی بیاموزید.

دکمه بازگشت به بالا