درباره پورتال یو سی (شما می توانید)

آمده ایم تا باورمان را بگوییم و بسازیم.
جهانی را تصور کنید که در آن هر فردی به راحتی می تواند یاد بگیرد که چگونه کاری را انجام دهد. جهانی که با اطلاعات آزاد خود، به میلیاردها نفر کمک می کند تا زندگی خود را بهبود بخشند. این جهانی است که ما در پورتال یو سی (شما می توانید) می خواهیم آن را بسازیم.

در یو سی جامعه ای از دانش دوستان بشر در حال همکاری برای ایجاد این جهان هستند؛ و در حالی که می دانیم این هدف بلند پروازانه خواهد بود و پایانی نامشخص دارد؛ اما ما لذت می بریم که میلیون ها نفر هر روز در ساخت این جهان، کمک مان می کنند.

ما باور داریم که می توانیم و همه ی تلاش مان، تهیه مفیدترین مطالب و حرکت رو به جلو خواهد بود.

بنیانگذار یو سی حمیدرضا خداپرست است و به همراه گروهی از کارکنان تمام وقت، برای حفظ یو سی و حرکت رو به جلوی آن تلاش می کنند.

یو سی فعالیت خود را از یک خانه در مرکز شهر تهران شروع کرد، و امروز نیز در تهران به فعالیت خود ادامه می دهد. اما گستره ی فعالیت و خدمات آن، محدودیت مکانی و زمانی ندارد. ما به دنبال خلاقیت های مشترک و اهداف غیر تجاری در ایجاد یک کالای عمومی هستیم و خود را از لحاظ مالی با حمایت های شما و نشان دادن تبلیغات، پشتیبانی می کنیم.

یو سی آرزوهای بزرگ دارد، به دنبال شان می رود و به این زودی ها کوتاه نمی آید.

ما باور داریم؛ هر انسانی می تواند معمار بخت و اقبال خویش باشد و فردایش را رقم بزند.
ما باور داریم؛ انسان هر آنچه تصور کند و باور داشته باشد، بدست می آورد.
و ما باور داریم، شما می توانید …
شما به دنیا نیامده اید که ساکن و ثابت بمانید. شما باید مشتاقانه رشد کنید و به تمام آنچه می توانید باشید، برسید.

تنها کافی است تصمیم بگیرید و مطمئن باشید در این مسیر، یو سی به شما کمک خواهد کرد. برای تماس کافی است برای یو سی ایمیل ارسال کنید.

دکمه بازگشت به بالا