تعبیر مشاهده سنگ در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب سنگ دیده است، می فرمایند:

سنگ در خواب سختی در کارها بُود و اگر فردی در خواب ببیند که در بیابان بود و سنگ جمع می کرد، دلیل کند که از سفری که رود مالی با مکر و حیله بدست آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که سنگ به کسی پرتاب می کرد، دلیل کند که وی را تهمت زنند.

کرمانی در تعبیر خواب فردی که در خواب سنگ دیده است، می فرمایند:

سنگ در خواب بر دو وجه است: اول مال و دوم مهتری.
اگر فردی در خواب ببیند سنگ نرمی داشت، دلیل بر خیرات و منفعت بُود و هر سنگی که سفت و سخت بود، تعبیرش بر خلاف این است.
اگر ببیند که سنگ سفیدی داشت، دلیل کند که او با مردی خوش طبع و گشاده روی هم صحبت شود و از او منفعت یابد.
اگر ببیند که سنگ سیاه داشت، با مردی کینه جو و بدخوی هم صحبت و از او منفعت یابد.

امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب سنگ دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده سنگ در خواب به چهار علت دلالت دارد:

  1. مال
  2. مهتری و ریاست
  3. سختی و مشقت در کارها
  4. کسب با رنج و زحمت

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده سنگ در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا