تعبیر مشاهده کفش در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب کفش دیده است، می فرمایند:

کفش در خواب دلیل بر زن بُوَد.
اگر فردی در خواب ببیند که کفش نو به پا کرده بود، دلیل کند که زن خواهد.
اگر کفش سیاه ببیند، دلیل کند که توانگر شود.
اگر کفش زرد ببیند، دلیل کند که زن بیمار گونه ای بگیرد.
اگر کفش سبز ببیند، دلیل کند بر زنی مستوره با ایمان گیرد.
اگر ببیند که کفش قرمزی داشت، دلیل بر زنی معاشر و سخنگو و خوش مشرب گیرد.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب کفش دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده کفش در خواب به هفت علت دلالت دارد:

  1. زن
  2. خادم
  3. کنیز
  4. قوت
  5. معیشت
  6. مال
  7. سفر

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده کفش در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا