نکات مهم در زمینه تعبیر خواب

تعبیر خواب علمی بزرگ است که خداوند آن را به حضرت یوسف (ع) عطا فرمودند. حضرت دانیال نبی (ع) می‌فرمایند که خواب در اصل دو چیز است. یکی آگاه کننده از حقیقت حال، دوم نمایان کننده سرانجام کارها که این دو اصل بر چهار قسم تقسیم شده است:

  1. خواب امر کننده
  2. خواب منع کننده
  3. خواب ترساننده
  4. خواب بشارت دهنده

از حضرت امیرالمومنین (ع) نقل شده است که چون مومنی خواب ببیند، دانستن تعبیر آن واجب است تا از خواب بهره نیکویی برگیرد و از خواب بد، با دعا، عبادت و صدقه دادن، دوری کند.

اما حقیقت این است که تعبیر خواب‌ها بسته به شرایط مختلف، متفاوت می‌باشد و نمی توان یک تعبیر را به همه افراد نسبت داد. در ادامه شما می‌توانید با برخی از نکات مهم در زمینه تعبیر خواب آشنا شوید.

ابن سیرین می‌گوید که خواب‌های بسیاری است که فردی می‌بیند، اما آن فرد سزاوار و اهل آن نیست و تعبیرش به یکی از خویشان او مانند فرزند و یا پدر، مادر، برادر و… باز می‌گردد. به عنوان مثال چنانکه کودک نابالغ، خواب ببیند تعبیر خواب او به پدر و مادرش یا فرد دیگر برمی‌گردد.

حضرت امام صادق (ع) می‌فرمایند: خواب‌های بسیاری است که بیننده را صعب (ناخوشایند) و سهمگین (ترسان) نماید و تعبیرش برخلاف آنچه که دیده است، باشد. به عنوان مثال در خواب غم، اندوه، ترس و بیم دیده شود اما تعبیر آن شادی، خرمی، امن و راحتی باشد.

گویند که مردی نزد ابن سیرین شد و گفت: ای استاد به خواب دیدم که بانک نماز می‌گفتم. ابن سیرین گفت: ای مرد، امسال به کعبه خواهی رفت و حج خواهی گذارد. در همان روز مرد دیگری نزد ابن سیرین شد و گفت: استاد، خواب دیدم که بانک نماز می‌گویم. ابن سیرین گفت: ای مرد، تو را به دزدی و خیانت متهم سازند. شاگردان که نشسته بودند گفتند: استاد در یک ساعت یکی را حج تعبیر فرمودی و دیگری را متهم به دزدی و خیانت، و در صورتی که هر دو خواب یکی بود؟ ابن سیرین گفت: در صورت دومی بدی و ترس دیدم و وی را گفتم که تو را به دزدی و خیانت متهم کنند.

جابر مغربی می‌گوید: که خواب شب قوی‌تر از خواب روز است، و خوابی که در اول شب دیده شود، درست در نیاید زیرا که سبب آن تفکر و اندیشه‌های قبل از خواب بوده و خوابی که در نیمه شب دیده شود، باز درست نباشد به دلیل اینکه خواب‌های شوریده و آشفته است که دیوان و شیاطین به مردم نمایند، و بهتر و درست‌ترین خواب آن است که سحرگاه به وقت صبح و یا بعد از نماز صبح دیده شود. سپس بدان سبب تعبیرش راست و درست باشد.

ابن سیرین گوید: که اگر شخصی اول شب خواب ببیند حکم تعبیرش تا چهل سال دیگر باشد.

اسماعیل اشعث گوید: خواب‌هایی که اول شب هست تعبیرش دیر به ظهور برسد، و اگر نیمه شب خواب بیند حکم تعبیرش به پنج سال ظاهر شود، و اگر در سحرگاه بیند حکم تعبیرش تا ده روز تعبیر شود و هرچه که خواب به سحر و به روز نزدیک‌تر باشد، تعبیر زودتر و درست‌تر باشد.

در معرفت حقیقت خواب و تعبیرهای خواب، وقت نیز مهم است. چنانکه اگر کسی در شب به خواب ببیند که بر فیل سوار است، دلیل کند که شغل بزرگی بیابد و در هر کاری پیروز شود. اگر همین خواب را در روز ببیند تعبیرش آن است که زنش را طلاق دهد و بدین سبب دچار غم گردد.

احمد بن سعید از عبدالله در غریب الحدیث روایت کند که روزی زنی نزد حضرت رسول (ص) شد، و گفت: یا رسول الله در خواب بدیدم که ستون سقف خانه‌ام شکست، حضرت فرمودند: ای زن، شوهرت از سفر بازگردد و بعد از چندی، باز زن نزد حضرت شد و گفت: ای رسول خدا در خواب سقف خانه‌ام شکست و بریخت. حضرت فرمودند: که ای زن، شوهرت فوت کند. ابوبکر که نزد حضرت رسول بود تعجب کرد و پرسید: یا رسول الله حکم اول بازگشت و حکم دوم مرگ شوهر؟ حضرت فرمودند: در چهره‌اش و ساعت خواب دیدم.

مردی به ابن سیرین گفت: ای استاد در خواب دیدم که هفتاد برگ شمرده از درختی به من دادند، ابن سیرین تفسیر کرد که ای مرد هفتاد چوب بر بدن تو زنند، و پس از چند روز آن مرد، هفتاد ضربه چوب خورد. سال بعد آن مرد باز نزد ابن سیرین شد گفت: ای استاد در خواب دیدم که از درختی مرا هفتاد برگ شمرده و از باغی به من دادند. ابن سیرین چنین تفسیر و تعبیر کرد: ای مرد هفتاد هزار درهم سیم به تو رسد. مرد گفت: ای استاد شما پارسال همین خواب را هفتاد ضربه چوب تعبیر نمودید و امسال مرا مژده هفتاد هزار درهم سیم دهید؟ ابن سیرین پاسخ دادند که پارسال که نزد من آمدی فصل خزان بود و درختان خشک و همه برگ‌ها فرو ریخته و حکم همان بود که گفته شد، ولی امسال اکنون فصل بهار است و درختان از خواب زمستانی برخاسته و رو به اقبال و خوشی و حکم آن است که گفته شد.

بعضی از حکما گویند که هر خوابی که به حساب ماه قمری بدین روزها یعنی ششم، هفتم، هشتم، نهم، پانزدهم، هیجدهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و هفتم ببینند، صحیح و صادق باشد و تعبیر آن درست درآید، و اگر در روزهای اول، دهم، سیزدهم، چهاردهم، بیستم، بیست و یکم، بیست و پنجم، بیست و ششم، بیست و هشتم، بیست و نهم و سی ام ببینند صادق نباشد و تعبیر آن درست در نیاید، و در این شش روز یعنی چهارم، پنجم، یازدهم، دوازدهم، شانزدهم و هفدهم هر خوابی که ببینند، تعبیر آن بعد از دو ماه یا دو سال به ظهور آید، و در این چهار روز یعنی دوم، سوم، بیست و سوم و بیست و چهارم هرچه که ببینند تعبیر آن بالعکس باشد.

خب؛ احتمالاً متوجه شده‌اید که تعبیر خواب کار ساده‌ای نیست و باید نکات ریز بسیاری را در نظر داشت.

منابع

  1. کتاب تعبیر خواب کامل. نوشته شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی. تدوین و بازنویسی حسین نمینی. انتشارات آبگینه. سال 1380.
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا