تعبیر مشاهده کتاب در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب کتاب دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که کتاب می خواند، دلیل کند که راه دین گزیند و کارهای بسته او گشاده گردد.
اگر ببیند که اخبار با حدیث می خواند، دلیل کند که مضرب پادشاه شود.
اگر ببیند که کتاب فقه می خواند، دلیل کند که از کاری که نادرست است، دست بر می دارد.
اگر ببیند که کتاب اصول می خواند، دلیل کند که به قصه های انبیاء و اولیاء حریص گردد.
اگر ببیند که کتاب تاریخ می خواند، دلیل کند که ملامت کشد.
اگر ببیند که کتاب حکمت می خواند، دلیل کند که به شغل دنیایی مشغول گردد.
اگر ببیند که کتاب نحو و قرآن می خواند، دلیل کند که حکمت یابد.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب کتاب دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که کتاب شعر می خواند، دلیل کند که کاری انجام دهد که مردم او را ملامت نمایند.
اگر ببیند که کتاب حساب می خواند، دلیل کند که همواره اندوهگین باشد.
اگر ببیند که کتاب افسانه می خواند، دلیل کند که غیبت مردم کند و رسوا گردد.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده کتاب در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا