خانه / آموزش / دین و اندیشه

دین و اندیشه

همه ی آنچه که از نماز باید بدانید

همه ی آنچه که از نماز باید بدانید

نماز خالصانه، شستشو دهنده روح انسان از شرک و پلیدی ها و هدایت کننده انسان به سوی خالق است. بدون شک خداوند که صاحب و آفریننده تمام عالم و مخلوقات موجود در آن است، نیازی به نماز خواندن بشر ندارد ...

بیشتر بخوانید »

قرآن و علوم روز

قرآن و علوم روز

قرآن تنها کتابی است که می تواند خواسته های جوامع بشری را در همه ی ابعاد عبادی، سیاسی، اقتصادی، قضایی، تربیتی، علمی، اخلاقی، فرهنگی و هنری به بهترین شکل برآورده، و انسان را به سوی عالی ترین مراتب رشد و ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده لباس دوختن در خواب

تعبیر مشاهده لباس دوختن در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب لباس دوختن دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که جامه خودش را می دوخت، دلیل کند که کارش نیکو شود و روز به روز حالش به صلاح باشد. ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده دهان در خواب

تعبیر مشاهده دهان در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب دهان دیده است، می فرمایند: دهان در خواب دلیل بر کلید کارها و سرانجام و عاقبت آنها است و هرچه از دهان بیرون بیاید چه خوب باشد و چه ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده دندان در خواب

تعبیر مشاهده دندان در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب دندان دیده است، می فرمایند: دندان در خواب، خانواده و بستگان بیننده خواب است. دندان های بالا بر مردان ایشان و دندان های پایین بر زنان ایشان دلالت دارد. ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده دریا در خواب

تعبیر مشاهده دریا در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب دریا دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب آب دریا ببیند که صاف و روشن است، دلیل کند که شخصی مفسد و ظالم می باشد. اگر فردی در خواب ببیند ...

بیشتر بخوانید »