خانه / آموزش / دین و اندیشه

دین و اندیشه

همه ی آنچه که از نماز باید بدانید

همه ی آنچه که از نماز باید بدانید

نماز خالصانه، شستشو دهنده روح انسان از شرک و پلیدی ها و هدایت کننده انسان به سوی خالق است. بدون شک خداوند که صاحب و آفریننده تمام عالم و مخلوقات موجود در آن است، نیازی به نماز خواندن بشر ندارد ...

بیشتر بخوانید »

قرآن و علوم روز

قرآن و علوم روز

قرآن تنها کتابی است که می تواند خواسته های جوامع بشری را در همه ی ابعاد عبادی، سیاسی، اقتصادی، قضایی، تربیتی، علمی، اخلاقی، فرهنگی و هنری به بهترین شکل برآورده، و انسان را به سوی عالی ترین مراتب رشد و ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده زردآلو در خواب

تعبیر مشاهده زردآلو در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب زردآلو دیده است، می فرمایند: زردآلو در خواب اگر در وقت خود (فصل زردآلو باشد) و شیرین باشد، دلیل کند که به هر زردآلویی که خورده، او را درهمی حاصل شود؛ ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده زر و طلا در خواب

تعبیر مشاهده زر و طلا در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب زر و طلا دیده است، می فرمایند: زر در خواب مردان، غم و اندوه و غرامت باشد، و اگر زنان ببینند، دلیل بر نیکویی می باشد. اگر فردی در خواب ببیند ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده کتک زدن در خواب

تعبیر مشاهده کتک زدن در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب کتک زدن دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند او را با تازیانه می زدند، بطوریکه اثر آن روی بدنش ماند یا دست و پایش را محکم ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده دیوار در خواب

تعبیر مشاهده دیوار در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب دیوار دیده است، می فرمایند: دیوار در خواب حال بیننده خواب در دنیا باشد و اگر فردی در خواب ببیند که بر دیواری نشسته بود و آن دیوار محکم بود، دلیل ...

بیشتر بخوانید »