خانه / آموزش / دین و اندیشه

دین و اندیشه

همه ی آنچه که از نماز باید بدانید

همه ی آنچه که از نماز باید بدانید

نماز خالصانه، شستشو دهنده روح انسان از شرک و پلیدی ها و هدایت کننده انسان به سوی خالق است. بدون شک خداوند که صاحب و آفریننده تمام عالم و مخلوقات موجود در آن است، نیازی به نماز خواندن بشر ندارد ...

بیشتر بخوانید »

قرآن و علوم روز

قرآن و علوم روز

قرآن تنها کتابی است که می تواند خواسته های جوامع بشری را در همه ی ابعاد عبادی، سیاسی، اقتصادی، قضایی، تربیتی، علمی، اخلاقی، فرهنگی و هنری به بهترین شکل برآورده، و انسان را به سوی عالی ترین مراتب رشد و ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده چاه در خواب

تعبیر مشاهده چاه در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب چاه دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که در جای آشنایی چاه حفر می کند، دلیل کند که با بستگان خود حیله و نیرنگ نماید.

بیشتر بخوانید »

تعبیر مشاهده جوان شدن در خواب

تعبیر مشاهده جوان شدن در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب جوان شده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که جوان شده و محاسن سفید او سیاه گشته بود، دلیل کند که فرو مایه گردد؛ و اگر جوانی ببیند که ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر و تفسیر جامه و لباس فرد خواب بیننده

تعبیر و تفسیر جامه و لباس فرد خواب بیننده

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر و تفسیر جامه و لباس فرد خواب بیننده، می فرمایند: جامه و لباس در خواب، کسب و کار مرد است. اگر ببیند جامه و لباس قیمتی خوبی بر تن دارد، کسب و کارش خوب ...

بیشتر بخوانید »