تعبیر مشاهده ماهی در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب ماهی دیده است، می فرمایند:

مشاهده ماهی در خواب اگر در دریای جنوب باشد که گرمسیر است، دلیل بر بلا و نکبت و سختی بُود؛ و اگر ماهی را در دریای شمال ببیند، تعبیرش دلالت بر نیکویی و سلامتی باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که ماهی زیادی داشت و همه تازه و بزرگ بودند، دلیل بر غنیمت باشد.
اگر ببیند که ماهی های کوچک ریز و مانده داشت، دلیل بر غم کند.
اگر فردی در خواب ببیند که ماهی داشت و از شکم او مروارید بدست آورد، دلیل کند که خداوند پسری به او عنایت فرماید.

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب ماهی دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ماهی شور خشک ببیند که کسی به او داد، دلیل کند که کسی در حق او ظلم روا دارد.
اگر فردی در خواب ببیند ماهی های کوچک داشت، دلیل کند که از غلام مضرت ببیند و بعضی از عالمان و تعبیرکنندگان گویند به سفر رود.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب ماهی دیده است، می فرمایند:

مشاهده ماهی تازه در خواب دلیل بر غنیمت باشد زیرا که بر سفره طعام حضرت عیسی (ع) ماهی بود که از بهشت آورده بودند.
اگر فردی در خواب ببیند که از دهان ماهی بیرون شد، دلیل کند که آدمی دروغگو و لاف زن باشد.
اگر ببیند که از شکم ماهی بیرون آمد، دلیل کند که خداوند دختری به او عنایت کند.
اگر ببیند که ماهی تازه پخته شده ای را می خورد، دلیل کند که مال بدست آورد.
اگر ببیند که ماهی می فروخت، دلیل بر منفعت یابد.
اگر ببیند که ماهیان با او سخن گفتند، دلیل کند که از رازی باخبر شود و به مرادش برسد.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب ماهی دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده ماهی در خواب به شش علت دلالت دارد:

  1. وزیری
  2. لشگری
  3. دختری دوشیزه
  4. غنیمت
  5. غم و اندوه
  6. کنیزی هندوی

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده ماهی در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا