تعبیر مشاهده کلاه در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب کلاه دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که کلاهی در سر داشت، دلیل بر خیر در دین بُود.
اگر ببیند که دستاری روی کلاه گذارده بود، دلیل کند که راز خود را از مردم زمانه پنهان نمی تواند کند.
اگر ببیند که کلاهی از ابریشم در سر داشت، دلیل بر خیر و منفعت بُود.
اگر ببیند که کلاهی از مروارید بر سر داشت، دلیل کند که عزیز شود.
اگر ببیند کلاهی از آهن بر سر داشت، دلیل کند که از پادشاه قوت و فرمان گیرد.

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب کلاه دیده است، می فرمایند:

مشاهده کلاه در خواب دلیل بر عز و جاه و مقام بُود.
اگر فردی در خواب کلاهی گوشه دار ببیند که در سر داشت، دلیل کند ماموریتی از قِبَل پادشاه به او داده شود.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب کلاه دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که کلاهی تابستانی در سر داشت و زمستان بود، دلیل کند که کام دل یابد. اگر برخلاف آن ببیند تعبیرش دلیل کند که به مراد دل برسد.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب کلاه دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که کلاه او خونین و در سر بود، دلیل کند که پیش مردم فکر می کند عزیز است و سخن های بیهوده گوید.
اگر ببیند که کلاهی سیاه بر سر داشت، دلیل بر منفعت بُود.
اگر ببیند که کلاهش از سرش افتاد، دلیل بر غم کند.
اگر ببیند که کلاه او را از سرش برداشتند، دلیل کند که از جاه و مقام بیفتد.
اگر ببیند که کلاهی نو بر سر داشت، دلیل کند که مرتبت (منزلت) او زیاد شود و اگر کهنه باشد تعبیرش برخلاف این باشد.
اگر ببیند که کلاهی سفید بر سر داشت، دلیل بر آن کند که طاعت گذر باشد.
اگر ببیند که کلاهی سرخ در سر داشت، دلیل بر نقصان دین کند.
اگر ببیند که کلاهی منجوق دوزی بر سر داشت، دلیل کند که بزرگی و مقام یابد.
اگر ببیند که کلاه از سرش افتاد و باد می برد، دلیل کند که مالش را مصادره کنند و بگیرند.

امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب کلاه دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده کلاه در خواب به شش علت دلالت دارد:

  1. ولایت
  2. ریاست
  3. بزرگی
  4. عزیزی
  5. مقدار
  6. منزلت

اگر فردی در خواب کلاه دوز را ببیند دلیل بر مردی بُود کاردان که در خدمت بزرگان باشد.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده کلاه در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا