تعبیر مشاهده گوشت در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب گوشت دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که از گوشتِ تنِ خودش می خورد، دلیل بر غیبت اهل خانه باشد.
اگر ببیند که گوشت پخته گوسفند را می خورد، دلیل بر مال کند.

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب گوشت دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب گوشت پخته ببیند، دلیل بر مال کند که آسان بدست بیاید. هر گوشت خام دلیل بر مالی کند که به زحمت بدست آید.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب گوشت دیده است، می فرمایند:

مشاهده گوشت تازه بهتر از گوشت کهنه باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که گوشتی خرید و به خانه بُرد، دلیل بر مرگ باشد.

امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب گوشت دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده گوشت در خواب به چهار علت دلالت دارد:

  1. مال
  2. میراث
  3. توانگری
  4. مصیبت

مشاهده گوشت هر جانوری که حلال گوشت باشد، دلیل بر مال حلال کند و آنچه از گوشت حرام باشد، دلیل بر مال حرام کند.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده گوشت در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا