تعبیر مشاهده شلغم در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب شلغم دیده است، می فرمایند:

شلغم در خواب دلیل به غم و اندوه کند و اگر فردی در خواب ببیند که شلغمی به کسی داد، دلیل کند که زحمتی به کسی رساند.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب شلغم دیده است، می فرمایند:

مشاهده شلغم پخته در خواب بهتر از خام بُود و اگر فردی در خواب ببیند که شلغم از خود دور کرد، دلیل کند که از غم و اندوه رها شود.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده شلغم در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه علمی پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا