تعبیر مشاهده مو در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب مو دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب موی گوسفند ببیند، دلیل بر خواسته ای بُود از قِبَل بزرگی.
اگر موی بدن خود را ببیند، دلیل بر خواسته بود.
بهترین تعبیرهای مو که بر اندام انسان باشد، آن است که بر عورت و یا بر ساق پا باشد، و بدترینش زیر بغل، در بینی و بر سینه است.
تعبیر موی بینی، غم، موی زیر بغل و شکم، تباهی دین است.

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب مو دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که موی زیاد و سیاهی داشت، دلیل بر دوست داشتن کند.
اگر ببیند که موی سرش را با موی کسی بسته بودند، دلیل بر دشمنی باشد که به هم زیان رسانند.
اگر ببیند که موی سر و یا ریشش فرو ریخت، دلیل بر ترسیدن باشد و حالش بد شود.
اگر ببیند که موی از تن خویش پاک می کرد یا بیش از آنکه باید بر تنش مو باشد، دلیل افزونی نعمت این جهان و زیادتی در نیکویی باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که کف دست او موی برآمده بود، دلیل بر غم باشد.
اگر ببیند بر سینه و یا شکم مو داشت، دلیل بر غم کند.
اگر ببیند که مو بر اندام او زیاد و بلند شده، دلیل بر افزونی خواسته و درازی عمر و کم شدن غم و اندوه و نیکو شدن حال باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که موهایش ریخته بود، دلیل کند که اگر غمناک باشد، از غم آزاد شود. اگر بیمار بود، شفا یابد و اگر وام دار باشد، وامش پرداخت گردد.
اگر مردی صالح و پرهیزکار ببیند که مویش بر سر آمده بود، دلیل کند که خواسته بیابد.
اگر در خواب ببیند که مو از بینی کَند، دلیل کند که اگر غمی دارد رها شود و اگر دشمنی دارد از دستش رها گردد. موی زیر بغل هم همین حکم را دارد.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب مو دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده مو در خواب به پنج علت دلالت دارد:

  1. حج گذاردن
  2. مسافرت کردن
  3. عزت و مقام و بزرگی
  4. امنیت
  5. دولت و کامرانی

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده مو در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا