تعبیر مشاهده نماز خواندن در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب نماز خواندن دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که نماز می خواند، تعبیرش بر سه وجه است: اول فریضه (واجب)، دوم سنت و سوم تطوع.

 • اگر در خواب ببیند که نماز فریضه می خواند، دلیل کند که حق تعالی او را حج روزی کند.
 • اگر ببیند که نماز سنت بجا می آورد، دلیل کند که بر مردم مهربانی و شفقت کند.
 • اگر ببیند که نماز تطوع می خواند، دلیل کند که به علما و بزرگان احترام می گذارد.

اگر فردی در خواب ببیند که در پشت حیوانی نماز می خواند، دلیل کند که حق تعالی به کسب او برکت عنایت فرماید.

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب نماز خواندن دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که نماز به جانب مشرق می خواند، دلیل بر حج کند که برود.
اگر ببیند که نماز می خواند جهتی نداشت، دلیل کند که میل به مذهب ترسایان دارد.
اگر ببیند که به جانب مغرب نماز می خواند، دلیل کند بر مذهب جهودان راغب باشد.
اگر ببیند که نماز به سوی شمال می خواند، چنانچه پشت او به قبله بود، دلیل کند که به اسلام پشت کند.
اگر ببیند که نماز می خواند و نمی دانست که قبله کدام طرف است، دلیل کند که در راه دین و ایمان متحیر شده است.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب نماز خواندن دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که بر قومی امامت می کرد، دلیل بر سروری باشد که بیابد.
اگر فردی در خواب ببیند که در نماز بود و نمازش را قطع کرد و یا نماز نخواند و یا بی وضو نماز می خواند، دلیل کند که طالب چیزی باشد که هرگز بدستش نیاورد.
اگر فردی در خواب ببیند که در مدرسه ای و یا مسجدی امامت می کرد و نماز در پیشاپیش مردم می خواند، دلیل کند که حاکم آن دیار مطیع او شود.
اگر ببیند که در نماز رکوع و سجود را تمام کرد، دلیل کند که کار دنیایی او برآید.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب نماز خواندن دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که نماز فریضه پیشین می خواند، دلیل کند که به حضرت حق تعالی نزدیک می گردد.
اگر ببیند که نماز پیشین می خواند، دلیل بر شادی باشد.
اگر ببیند که نماز خفتن می خواند، دلیل کند که حاجتش برآورده شود.
اگر ببیند که نماز صبح می خواند، دلیل کند که سفر رود.
اگر ببیند که نماز در باغی می خواند، دلیل کند که توبه نماید.
اگر ببیند که در کشتی نماز می خواند، دلیل کند که وام دار است و وامش را پرداخت کند.
اگر ببیند که به تشهد نشسته بود، دلیل کند که از غم آزاد گردد.
اگر ببیند که در نماز، سلام اول را به دست چپ داد، دلیل کند که در کارش شوریدگی پیدا شود.
اگر ببیند که نماز را نشسته بود می خواند، دلیل کند که دشمن بر او پیروز شود.
اگر ببیند که در تاریکی بود و نماز می خواند، دلیل کند که از غم ها رهایی یابد.
اگر ببیند که نماز جمعه می خواند، دلیل کند به سفر رود و مالی حاصل کند.
اگر ببیند که در بیت المقدس بود و نماز می خواند، دلیل بر میراث باشد که بیابد و روزی بر او فراخ شود.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب نماز خواندن دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده نماز خواندن در خواب به هفت علت دلالت دارد:

 1. ایمنی
 2. شادی
 3. عز و جاه
 4. مرتبت
 5. رستگاری
 6. مراد یافتن
 7. نقصان

مشاهده رکوع و سجود در خواب بر پنج علت دلالت دارد:

 1. یافتن
 2. جمعیت
 3. نصرت
 4. ظفر یافتن
 5. امر حق تعالی را به جای آوردن

اگر نمازگذاری ببیند که نماز را تمام کرد، دلیل کند که دعای او مقبول الله باشد و اگر ببیند که تمام نکرد، برخلاف تعبیر باشد.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده نماز خواندن در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

یک دیدگاه

 1. سلام. من خواب دیدم که در خوابم یه نفر شخص عالم و مورد اعتماد خودم بهم گفت که چرا نماز نمیخونی و من گفتم چشب میخونم و بعد بهش قول دادم که از فردا صبح نماز بخونم. خواستم ببینم تعبیر خوابم چی میشه ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا