تعبیر مشاهده منبر در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب منبر دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که بر سر منبری رفت و برای مردم خطبه می خواند و یا علم معرفت می گفت، اگر بیننده خواب عالم بود، دلیل کند که از طرف پادشاه و یا حاکم منفعت یابد. اگر عالم نبود، دلیل کند که یکی از خویشان او از پادشاه منفعت بیند.
اگر ببیند که در منبر بود و شعر می خواند، دلیل کند که با مردی غیر شریعت هم صحبت شود و بی دین و ایمان شود. بعضی از عالمان گویند، به دارش کشند.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب منبر دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که بر بالای منبری بود، اگر بیننده خواب عالم باشد، دلیل بر جاه و بزرگی کند و اگر نبود او را به دزدی محکوم کنند و به دارش کشند.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب منبر دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده منبر در خواب به پنج علت دلالت دارد:

  1. پادشاه
  2. قاضی
  3. امام
  4. خطیب
  5. مرتبت

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده منبر در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا