اقلیم و آب و هوا

علوم جوی به ما در درک و پیش بینی آب و هوا کمک می کند. درباره موضوعاتی مانند فصل ها، چرایی بارش برف و نحوه تشکیل رنگین کمان اطلاعات کسب کنید.

دکمه بازگشت به بالا