مراقبت های پیشگیرانه

مراقبت ها و خدمات پیشگیرانه در تلاش برای جلوگیری از بیماری یا آسیب جدی انجام می شود. در مورد برخی از انواع مختلف مراقبت های پیشگیرانه که می توانید همراه با پیشگیری خاص برای مردان، زنان و کودکان انجام دهید، بیاموزید.

دکمه بازگشت به بالا