تعبیر مشاهده قالی در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب قالی دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که قالی داشت و در خانه ای که مال دیگران است انداخته بود، دلیل کند که به سفری رود و از آن سفر با مال و منفعت زیاد باز گردد.

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب قالی دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که قالی پهن کرده بود و ندانست که در ملک خودش است، دلیل کند که عمرش دراز شود و روزی بر او فراخ گردد.
اگر ببیند که روی قالی نشست و ندانست آنجا کجا است و مال کیست، دلیل کند که حالش تغییر کند و وضع زندگی اش دگرگون شود.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب قالی دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که بر قالیچه ای نشسته بود، دلیل کند که عمرش کوتاه تر گردد.
اگر ببیند که قالیچه بزرگ و دراز شد، دلیل کند که روزی بر وی زیاد شود.
اگر ببیند که قالی را جمع کرد و به کنج خانه نهاد، دلیل کند که اقبال و دولت را خودبخود از دست خواهد داد.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده قالی در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا