تعبیر مشاهده زنجیر در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب زنجیر دیده است، می فرمایند:

زنجیر در خواب گناه و مصیبت است و اگر فردی در خواب ببیند که او را به زنجیر بسته اند و او زنجیر را پاره کرد، دلیل کند که از گناه توبه و به خدای یکتا و توانا باز گردد.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب زنجیر دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که زنجیر بر گردنش بود، دلیل کند که بر مردم و اهل بیت خود ظلم روا دارد.
اگر فردی در خواب ببیند که زنجیری بر دست هایش بود، دلیل کند که به مال مردم و یتیمان دست درازی کند و از حرام نترسد.
اگر ببیند که بر پاهایش زنجیر بود، دلیل کند که در خانه کسان دست به کار فساد و معصیت زند.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده زنجیر در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه علمی پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا