مساحت آب ها و خشکی ها زمین چقدر است؟

تبلیغات
HiU Company

مساحت کل کره زمین حدود ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع است (که از حاصلضرب مجذور شعاع در عدد پی (۳.۱۴) مساحت دایره عظیمه و از ۴ برابر کردن آن مساحت کل زمین محاسبه می شود). البته کره زمین، کروی کامل نیست که با توجه به این مطلب، شعاع استوایی زمین ۶,۳۷۸ کیلومتر و شعاع قطبی آن را ۶,۳۵۷ کیلومتر ذکر می کنند و به همین دلیل است که مساحت آب ها و خشکی ها در محاسبات مختلف حدوداً ذکر شده و ارقام محاسبه شده در دفعات مختلف بوسیله گروه های تحقیقاتی و موسسات مختلف با هم اختلاف پیدا می کنند که در مقایسه با وسعت بسیار زیاد کره زمین، از این اختلاف های کوچک آماری می توان چشم پوشی نمود.

از مساحت ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربعی کره زمین نزدیک به سه چهارم (\frac{3}{4}) یعنی ۳۷۵ میلیون کیلومتر مربع آن را آب ها و بقیه یعنی ۱۳۵ میلیون کیلومتر مربع آن را خشکی ها تشکیل می دهند. بدین معنی که مساحت اقیانوس ها (۵ اقیانوس) با دریاهای منشعب از آنها نزدیک به ۳۶۰ میلیون کیلومتر مربع و مساحت قاره ها حدود ۱۵۰ میلیون کیلومتر مربع است.

حال اگر دریاچه ها و حوضچه های بزرگ آبی داخل قاره ها که حدود ۱۵ میلیون کیلومتر مربع تخمین زده شده اند را به اقیانوس ها اضافه کنیم خواهیم داشت:

مساحت کل آب های کره زمین = ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ کیلومتر مربع ≅ ۷۵ درصد

مساحت خشکی های کره زمین = ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ کیلومتر مربع ≅ ۲۵ درصد

منابع

مقاله علمی و آموزشی «مساحت آب ها و خشکی ها زمین چقدر است؟»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری، ترجمه و نگارش هیئت تحریریه علمی پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب اطلاعات عمومی گنجینه های دانش، نوشته ی دکتر زین العابدین کاظمی و دکتر سیدمحمود اختریان و… از نشر محمد، منتشر شده در تیر ۱۳۸۸ با شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۶-۱۳۲-۷ به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

برچسب ها
تبلیغات
HiU Company

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط