زمین شناسی

زمین شناسی مطالعه ترکیب و خصوصیات فیزیکی سنگ ها، مواد معدنی، سنگ های قیمتی و سایر مواد مرتبط با زمین از جمله الماس و کریستال است. دانشمندان با مطالعه ترکیب آنها، درکی از تاریخ زمین بدست می آورند.

دکمه بازگشت به بالا