علم زمین

علم زمین تمام جنبه هایی از نحوه کار زمین و آتشفشان گرفته تا اقیانوس های جهان را پوشش می دهد.

دکمه بازگشت به بالا