تعبیر مشاهده درخت در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب درخت دیده است، می فرمایند:

دیدن هر درختی در خواب که نزد مردمان عزیز است، دلیل بر مردی شریف و بزرگوار است.
هر درختی که میوه دار باشد، دلیل بر مردی توانگر می باشد.
درخت نی، دلیل بر مردی فقیر است.
درختی که در سرزمین عرب باشد، دلیل بر مردی صحرانشین دارد و هر درختی که در سرزمین عجم باشد، دلیل بر مردم عجم است.
هر درختی که صاحب خواب نشناسد و در مسجد یا نمازگاهی قرار داشته باشد، دلیل بر قوت و استحکام دین است.
هر درختی که در باغ باشد، دلیل بر مال برای صاحب باغ است.
اگر فردی در خواب ببیند که درختی را از ریشه کَند، مردی را از مقام و مال و نعمت می اندازد.

اما تعبیر خواب انواع درختان از نظر حضرت دانیال نبی (ع) به شرح زیر است:

درخت آبنوس: دلیل بر مردی است که در کارش وامانده شده و بعضی می گویند که دلیل بر زن یا کنیز است.
درخت آلو: دلیل بر طبیبی است که فایده اش به همه می رسد، و درخت آلو زرد بر بیماری دلالت دارد.
درخت امرود: دلیل بر مردی ثروتمند و خوش طبع و خوش رفتار است.
درخت انار: دلیل بر مردی است که مال و نعمت فراوان دارد، و بعضی می گویند دلیل بر زنی ثروتمند و شایسته است.
درخت انجیر: دلیل بر مردی دارا و ثروتمند است.
درخت انگور: دلیل بر زنی محترم و زیباروی و نیکوکار است.
درخت بادام: دلیل بر زنی بدکردار است.
درخت بلبل: دلیل بر مردی شریف و خوش زبان است که کار مردم را راه می اندازد، و بعضی می گویند دلیل بر مردی برده فروش است.
درخت بلوط: دلیل بر مردی بی خیر است که با خانواده ی خود دورو و منافق می باشد.
درخت پسته: دلیل بر مردی ثروتمند ولی بخیل است.
درخت ترنج: دلیل بر مردی ناسازگار و خود رای است و بعضی می گویند دلیل بر مردی صاحب جاه، مقام، مال و نعمت است.
درخت جوز: دلیل بر مرد عجمی است که نسبت به خانواده ی خود بخشنده و سخاوتمند می باشد. اگر فردی در خواب ببیند که بالای درخت جوز رفته است، با مرد عجم بزرگی هم صحبت و هم پیمان می شود.
درخت جوز هندی: دلیل بر مردی جادوگر و دروغگو است.
درخت چنار: دلیل بر مردی فرخنده و مبارک است که از او به خویشان و دوستانش نفع و فایده می رسد.
درخت حنظل: دلیل بر مردی ثروتمند و با منفعت است.
درخت خار: بعضی می گویند درخت خار دلیل بر مردی بدکردار است که شرش به مردم می رسد، و بعضی می گویند مرد بیماری است که برای هیچکس نفع و فایده ای ندارد.
درخت خرما: دلیل بر مردی شریف و عالم است، و اگر فردی در خواب ببیند که در خانه خود درخت خرمایی داشت، دلیل کند که با مردی بزرگ دوست و آشنا شود.
درخت زیتون: دلیل بر مردی صاحب اصل و نسب باشد ولی مال و دارایی او کم است.
درخت زردآلو: دلیل بر مردی بیمار است.
درخت سدر: بر مردی بزرگوار و با حیا دلالت دارد.
درخت سرو: دلیل بر مرد عجمی و تیز طبع است.
درخت سنجد: دلیل بر مردی شادمان و با شوکت، خوش سخن و مردم نواز است.
درخت سیب: تعبیرش همانند درخت سرو است.
درخت شفتالو: دلیل بر مردی با شوکت و دولت ولی بی دوام و ثبات که زود به نابودی هلاکت می رسد.
درخت صنوبر: دلیل بر مردی فقیر و بدکردار است که نه دین دارد و نه دنیا.
درخت عود: دلیل بر مردی خوبرو و با ذوق و خوش زبان و ثروتمند.
درخت فندق: دلیل بر مرد عرب سنگدلی است که دوستدار عیش و طرب است و خیرش کمتر به کسی می رسد.
درخت کدو: دلیل بر دانشمند یا طبیبی با فرهنگ و معرفت است.
درخت گل: دلیل بر مردی شادمان است که گفتارش مطبوع و مورد پذیرش دیگران می باشد.
درخت گلنار: دلیل بر مردی بزرگوار و جوانمرد است.
درخت مورد: دلیل بر مردی بدخو و غیر قابل تحمل و ناسازگار با مردم است، و نیز بر مردی عجمی و فاضل و با مناعت دلالت دارد.
درخت نارنج: دلیل بر مردی کسل و بیمارگون و زردچهره است.
درخت نی: دلیل بر مردی بد اخلاق و سخن چین است.

کرمانی در تعبیر خواب فردی که در خواب درخت دیده است، می فرمایند:

درختان معروف، مردان باشند، و حال هر مردی بر حد آن بُود از میان مردان که حال آن درخت میان درختان.
اگر فردی در خواب ببیند که با درختی کار می کرد، دلیل کند که او با مردی که هم گوهر آن درخت باشد، کاری افتد.
اگر درخت سبزی را ببیند که برگ آورده بود، دلیل کند که به او بسیار نیکی و خرمی رسد.
اگر ببیند که درختی معروف را می برید، دلیل کند که او سخت بیمار شود و یا بمیرد و یا کسی از خانه آن بمیرد.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب درخت دیده است، می فرمایند:

هر درختی بوی خوش داشت و میوه آن خوش طعم بود، دلیل بر مردی مصلح پاک با دیانت است.

اسماعیل اشعث در تعبیر خواب فردی که در خواب درخت دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که برگ درختان جمع می کرد، دلیل کند که به قدر آن مال کسب نماید.
اگر ببیند که میوه درختان جمع می کرد، دلیل بر فرزندان کند.
اگر در خواب مشاهده کند که درختی را می برید، دلیل کند که سخت بیمار گردد و یا کسی از اهل بیت او بمیرد.

امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب درخت دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده درخت در خواب، به ده علت دلالت دارد:

 1. پادشاه
 2. طلا
 3. تاجر
 4. مرد مبارز
 5. مرد عالم
 6. مومن
 7. کافر
 8. عنوان
 9. جنگ و خصومت
 10. مرد منافق

و نیز تعبیر درخت انگور در خواب، به پنج علت دلالت دارد:

 1. منفعت
 2. زیان
 3. مرد حیله گر
 4. جنگ و خصومت
 5. مال شبهه

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

[toggle title=”برای مشاهده منابع اینجا کلیک کنید.” state=”close” ]

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده درخت در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

[/toggle]

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا