تعبیر مشاهده تیر و کمان در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب تیر و کمان دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که تیر و کمان داشت، دلیل کند که به سفری رود که در آن منفعت و فایده زیادی ببرد.
اگر ببیند که کسی به او تیر و کمانی داد، دلیل کند که خداوند پسر یا برادری به او عطا فرمایند.
اگر ببیند که تیر و کمانی داشت و تیر انداخت، دلیل کند که سخن حق را باطل اعلام کند.
اگر ببیند که تیر و کمانی که داشت را به کسی داد و یا فروخت و یا شکست، دلیل کند که از زنش جدا گردد.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب تیر و کمان دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که در کارگاهی بود و با دست خودش تیر و کمانی را می ساخت، دلیل کند که کارش به خواست خداوند درست شود.
اگر ببیند که تیر و کمان می فروخت و درهم می گرفت، دلیل کند که دین اختیار کند و اگر در مقابل فروش تیر و کمان، جنس می گرفت، دلیل کند که به مرادش برسد.
اگر ببیند که تیر و کمان را در کماندان نهاد، دلیل کند که از این دنیا رخت بربندد.
اگر ببیند که تیر و کمانی نو و پاکیزه داشت، دلیل کند که کردارش نیکو باشد.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب تیر و کمان دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده تیر و کمان در خواب به شش علت دلالت دارد:

  1. سفر
  2. فرزند
  3. زن
  4. قوت
  5. اعمال نیک و پسندیده
  6. دوست داشتن مردم

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده تیر و کمان در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا