تعبیر مشاهده آب در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب آب دیده است، می فرمایند:

بدان ای عزیز، اصل آب زندگانی خوش است و مشاهده:

 • آب دادن باغ و کشتزار از جوی ها و رودها، دلیل بر مال و نجات از غم و اندوه است.
 • آب دادن به مردم، دلالت بر دین و دیانت و کارهای نیکو و پسندیده دارد.
 • با تن نیرومند و سالم به درون آب رفتن، دلیل بر مشغول شدن به کار سخت و مشکل مثل ریاست کردن است.
 • با تن پوشیده به درون آب صاف و زلال رفتن، دلیل بر قوت دین و توکل بر خداوند است و به درستی امور فرد دلالت دارد.
 • به باغ آب دادن، نشان از زن گرفتن یا خریدن کنیز است.
 • اگر کسی آب پاک روی شما ریخت، دلیل کند از آن فرد به شما خیر و منفعت می رسد؛ و اگر آب تیره روی شما ریخت، تعبیرش خلاف این است.
 • اگر کسی ببیند که آب در خانه اش به راه افتاده است، او را بیماری سخت می رسد و اگر آب تیره باشد، بیماری سختی خواهد بود.
 • اگر کسی ببیند که آب خانه ی او را می برد و یا ویران می کند، دلیل کند که فردی از مردمان آن سرا بمیرد.
 • اگر کسی ببیند که آب او را می برد، از غم و اندوهی سخت بیرون می آید.

امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب آب دیده است، می فرمایند:

دیدن آب و فرو رفتن در آن، به پنج علت است:

 1. یقین
 2. قوت
 3. کار دشوار
 4. ندیم و مصاحب (یار و همدم) کسی شدن
 5. برای رئیس شهر کار کردن

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده آب در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا