تعبیر مشاهده ماش در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب ماش دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که ماش پخته ای را می خورد، دلیل کند که مال بدست بیاورد.
اگر ببیند که ماش خام داشت و می خورد، دلیل بر غم و اندوه کند.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب ماش دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ماش تر و یا خشک و یا پخته و یا خام ببیند، دلیل بر غم و اندوه باشد.
اگر ببیند که ماش داشت و نمی خورد، دلیل کند در تعبیر آن غم و اندوه نباشد.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده ماش در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا