خانه / آموزش / دین و اندیشه / تعبیر خواب / تعبیر مشاهده دهان در خواب
راهنما و نیازمندی های رایگان خرید و فروش، استخدام و خدمات در ایران
تعبیر مشاهده دهان در خواب
تعبیر مشاهده دهان در خواب

تعبیر مشاهده دهان در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب دهان دیده است، می فرمایند:

دهان در خواب دلیل بر کلید کارها و سرانجام و عاقبت آنها است و هرچه از دهان بیرون بیاید چه خوب باشد و چه بد تعبیر آن از جنس سخن و کلام است، و هرچه به دهان وارد شود تعبیر آن از جنس رزق و روزی است.
هر غذایی که داخل دهان شود دلیل بر صلاح و درستی دیانت او می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند چیز نامطبوعی در دهان دارد که خوردنش برای او دشوار است، معاش او توام با رنج و سختی می باشد. اگر چیز شیرینی در دهان داشت و به راحتی و گوارایی آن را خورد، معیشت او با راحتی و خوشی همراه باشد.

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب دهان دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که در دهانش بسته بود و باز نمی شد، دلیل کند که بیمار گردد و یا اجلش نزدیک است و اگر ببیند که دهانش فراخ است، چنانکه طعام بسیار در آن می گنجید، دلیل کند که به قدر آن وی را نعمت و روزی برسد.

کرمانی در تعبیر خواب فردی که در خواب دهان دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که دهانش نیکو بود، دلیل کند که سخن نیکو شنود، و اگر دهان خود را کج و یا زشت ببیند، دلیل کند که سخن زشت به گوش او رسد و به هیچ کاری نیاید.
اگر فردی در خواب ببیند که گوشت دهانش افتاد، دلیل کند که زیانی به او رسد، و اگر ببیند که از دهانش خون بیرون آمد، دلیل کند که با کسی گفتگوی به خصومت کند، و اگر ببیند که از دهانش خون به لباس او ریخت، دلیل کند که آن گفتگو و خصومت از طرف زنان باشد.

امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب دهان دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده دهان در خواب، به هفت علت دلالت دارد:

  1. منزل
  2. خزانه و انبار
  3. گشایش کارها
  4. مال
  5. حاجت
  6. وزیر
  7. دربان

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

برای مشاهده منابع اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده منابع اینجا کلیک کنید.

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده دهان در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در ۱۳۸۰ با شابک ۰-۰۲-۶۸۰۴-۹۶۴ به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

سبکتو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *