تعبیر مشاهده مستی در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب مستی دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که مست بود، دلیل بر مال حرام و کوتاهی در نماز خواندن کند.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب مستی دیده است، می فرمایند:

مستی در خواب اگر از شراب باشد، دلیل بر ترس به قدر آن مستی کند.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب مستی دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده مستی در خواب به چهار علت دلالت دارد:

  1. مال حرام
  2. توانگری
  3. نقصان مال
  4. ترس و بیم به قدر مستی

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده مستی در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا