تعبیر مشاهده مار در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب مار دیده است، می فرمایند:

مار در خواب دشمنی پنهان باشد.
اگر فردی در خواب ماری را در خانه خود ببیند، دلیل بر دشمنی خانگی کند.
اگر در خواب ماری را در صحرا ببیند، دلیل بر دشمن بیگانه باشد.
اگر در خواب ببیند که با ماری جنگ می کرد، دلیل کند که با دشمنی سرشاخ شود.
اگر ببیند که با ماری چشم در چشم و مار به او خیره بود، دلیل کند که دشمنی بر او غالب شود.
اگر ببیند که بر ماری خیره شده بود، دلیل کند که بر دشمن ظفر یابد.
اگر ببیند که گوشت ماری را می خورد، دلیل کند به شاهی رسد.
اگر ببیند که ماری را گرفته بود و تکه تکه می کرد، دلیل کند مال دشمن را به یغما برد.
اگر ماری را مرده ببیند، دلیل کند که از گرفتاری که در پیش بوده است، دور شود.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب مار دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که مار سفیدی را گرفت، دلیل کند که به بزرگی برسد.
اگر ببیند که ماری از پیش او گریخت، دلیل کند که دشمن ضعیف است.
ماران سیاه در خواب دلیل بر دشمن باشد.
اگر فردی ماری سبز در خواب ببیند، دلیل کند که دشمن او شخصی صالح و زاهد باشد.
اگر ماری زرد ببیند، دلیل کند که دشمن انسانی بیمارگونه باشد.
اگر ماری قرمز ببیند، دلیل کند که دشمن شخصی معاشر است.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب مار دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که ماری از دهان او و یا بینی او یا ذکر او و یا از مقعد او بیرون شد، دلیل کند که فرزند او دشمن او باشد.
اگر ببیند که ماری را گرفت و مار به او نیش نزد و آسیبی به او نرسید، دلیل کند که بزرگی یابد و بر دشمنی پیروز شود و به مرادش برسد.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب مار دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده مار در خواب به ده علت دلالت دارد:

  1. دشمنی پنهان
  2. زندگانی
  3. سلامتی
  4. پادشاهی
  5. سپه سالاری
  6. دولت
  7. زن
  8. مراد
  9. پسر
  10. سیلاب

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده مار در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا