تعبیر مشاهده زیلو در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب زیلو دیده است، می فرمایند:

زیلو در خواب چون گسترده (دراز و بزرگ) باشد، دلیل بر درازی و ساختگی کار دنیا کند.
اگر فردی در خواب ببیند که روی زیلو نوشته بود، دلیل بر نقصان عمر و مفلسی کند.
اگر ببیند که بر زیلوی کوچک و کهنه نشسته بود و آن زیلو بزرگ شد، دلیل کند که عیش و روزی او فراخ شود.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب زیلو دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که زیلو نو و پاکیزه ای داشت، دلیل بر آن کند که روزی وی فراخ شود.
اگر ببیند که زیلوی کهنه و پاره ای داشت، دلیل کند که عمر به تلخی گذراند.

امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب زیلو دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده زیلو در خواب، به شش علت دلالت دارد:

  1. درست شدن کار انسان
  2. درازی عمر
  3. رزق و روزی
  4. عزت و کامرانی
  5. سختی زندگی و معاش
  6. اگر ببیند که زیلو را روی گردن گذاشته است، گناه و امانت بر گردن شخص جمع شود.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده زیلو در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا