تعبیر مشاهده کبک در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب کبک دیده است، می فرمایند:

کبک در خواب دلیل بر زنی خوبرو و صاحب جمال کند.
اگر فردی در خواب ببیند که کبکی را گرفت، دلیل کند که زنی بخواهد.
اگر ببیند که گوشت کبک می خورد، دلیل کند که لباسی به او بخشند.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب کبک دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که کبکی نر داشت، دلیل بر فرزند پسر باشد و کبک ماده دلیل بر زن کند.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب کبک دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده کبک در خواب به چهار علت دلالت دارد:

  1. فرزند پسر
  2. دوست خوب
  3. گشایش در کارها
  4. کام دل یافتن

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده کبک در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا