تعبیر مشاهده چکمه در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب چکمه دیده است، می فرمایند:

مشاهده چکمه در پا، اگر در زمستان باشد، دلیل بر خیر بُود و اگر در تابستان ببیند که در پا چکمه داشت، دلیل بر غم و اندوه کند.

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب چکمه دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که چکمه به پا داشت، اگر مسلح بود، دلیل کند که دشمن درباره او متفکر شود.
اگر ببیند که چکمه ای به پا داشت و مسلح نبود، دلیل بر غم باشد.
اگر ببیند که چکمه ای چرمی داشت، دلیل کند که ازدواج کند.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب چکمه دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که چکمه ای داشت، دلیل بر مال باشد که کسب کند.
اگر ببیند که چکمه او پاره شد، دلیل کند که زنش بمیرد.
اگر ببیند که چکمه ای در خانه داشت و بیرون انداخت، دلیل کند که از زنش جدا شود و طلاق بگیرد.
اگر ببیند که چکمه اش را پاره پاره کرد، دلیل کند که افرادی در پی زنش باشند.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب چکمه دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده چکمه در خواب به هفت علت دلالت دارد:

  1. زن
  2. خادم
  3. کنیزک
  4. قوت
  5. عیش
  6. ظفر یافتن
  7. منفعت

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده چکمه در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا