تعبیر مشاهده قلم در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب قلم دیده است، می فرمایند:

مشاهده قلم در خواب به تعبیر امر حق است.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب قلم دیده است، می فرمایند:

مشاهده قلم در خواب تعبیرش بر فرشته کند که به فرمان حق تعالی کاری انجام دهد و خیر و شر انسان را بنویسد.
اگر فردی در خواب قلم را به همان صورت که هست ببیند، دلیل کند که او کارش به حاکم و یا پادشاهی عاقل افتد و مراد خود را بیابد.
اگر فردی در خواب ببیند که قلم در دست گرفت، دلیل بر فرزندی باشد که خداوند به او عطا کند که عالم و عاقل باشد.
اگر ببیند که با قلم چیزی در کاغذی می نوشت، دلیل کند که علم آموزد و مال حاصل کند.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب قلم دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده قلم در خواب به پنج علت دلالت دارد:

  1. امر حق تعالی
  2. فرشته ای قلم به دست
  3. توانگری
  4. حقیقت کردار
  5. فرزند

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده قلم در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا