تعبیر مشاهده کشتی در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب کشتی دیده است، می فرمایند:

مشاهده کشتی در خواب دلیل بر اندیشه و غم کند.
اگر فردی در خواب ببیند که در کشتی بود و از آن بیرون نشد و در دریا ماند، دلیل بر اندوه و غم باشد.

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب کشتی دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که در کشتی بود و به سلامت از آن بیرون آمد، دلیل کند که از غم ها نجات یابد.
اگر ببیند که در دریا بود و کشتی شکست دلیل بر مصیبت کند.
اگر ببیند که در میان دریا با کشتی حرکت می کرد، دلیل کند که به سفر رود و مال بسیار کسب کند.
اگر ببیند که در کشتی بود و کشتی همانجا ایستاده بود، دلیل کند که سفری رود و در آنجا برای همیشه مقیم شود.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب کشتی دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که در کشتی نشسته بود و بادی سخت شروع به وزیدن گرفت و کشتی را می راند، دلیل کند که از غم و اندوه فرج یابد.
اگر ببیند که کشتی ایستاده بود و از هر طرف موجی سخت بر کشتی می خورد، دلیل کند که به غمی دچار شود.
اگر ببیند که کشتی خالی در دریا بود، دلیل کند که پادشاه نمایندگانی به اطراف جهان فرستد.
اگر ببیند که کشتی غرق شد، دلیل کند که نمایندگان از سفر بازگردند.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب کشتی دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که در کشتی نشسته بود و در دریا بود و او از دریا می ترسید، دلیل کند که مقرب پادشاه شود و مال جمع کند.
اگر ببیند که کشتی او غرق شد و به قعر دریا رفت، دلیل کند که از پادشاه قوت تمام حاصل کند.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب کشتی دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده کشتی در خواب به هفت علت دلالت دارد:

  1. فرزند
  2. پدر
  3. زن
  4. مرکب
  5. ایمن
  6. عیش
  7. توانگری

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده کشتی در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

یک دیدگاه

  1. خواب دیدم سوار بر کشتی هستم شب بود روی آب دریا تیکه های نازک و شناور یخ بود ( کوه یخ نبود فقط یخ آب بود ) کشتی از میان یخ آب عبور می کرد احساس کردم سمت دیگر دریا خیابان بود فقط احساس کردم خیابان ندیدم صدای کامیون شنیدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا