خواب

خواب به عنوان یکی از مولفه های مهم رشد سالم و سلامت کلی شناخته می شود. برای داشتن خواب سالم به مدت زمان کافی، کیفیت خوب، زمان مناسب، عدم وجود اختلال و محل مناسب برای خوابیدن نیاز است.

می توان گفت خواب یک عملکرد ضروری است و فرصت کسب انرژی دوباره را به ذهن و بدن می دهد، متابولیسم بدن را به شیوه ای تنظیم می کند تا سالم بماند و بیماری ها را دفع کند.

بدون خواب، مغز نمی تواند به درستی کار کند. در نتیجه توانایی و عملکرد انسان در تمرکز، تفکر واضح و پردازش خاطرات دچار اختلال می شود.

دکمه بازگشت به بالا