تعبیر مشاهده گوشواره در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب گوشواره دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که در هر دو گوشش گوشواره ای داشت، دلیل کند که توسط مردم زینت و جمال یابد.
اگر ببیند که از هر دو گوش او گوشواره ای از مروارید آویخته بود، دلیل کند که علم خواندن و تفسیر قرآن آموزد و دانا و بینا گردد.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب گوشواره دیده است، می فرمایند:

اگر مردی در خواب ببیند که زنش در هر گوشش یک نوع گوشواره داشت (یکی از زر و دیگری از سیم)، دلیل کند که زنش را طلاق دهد و از خانه بیرون کند.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب گوشواره دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده گوشواره در خواب به چهار علت دلالت دارد:

  1. فزونی جمال و آرایش
  2. آموختن علم
  3. جاه و مقام و بزرگی
  4. غم و اندوه

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده گوشواره در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا