تعبیر مشاهده غواصی در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب غواصی دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که در دریا بود و غواصی می کرد و مرواریدی از آب بیرون آورد، دلیل کند که بقدر آن علم و دانش معرفت کسب کند و یا از مال حاکم و یا سلطان چیزی به او هدیه دهند.
اگر ببیند که در دریا شد و به آب فرو رفت و بازنگشت و یا بازگشت اما چیزی با خودش نیاورده بود، دلیل کند که به علم آموختن راغب گردد و فایده ای نبرد.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب غواصی دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که در دریا شد، غواصی کرد و با گوهری از دریا بیرون شد، دلیل کند که دانا و عالم شود و از پادشاه منفعت یابد.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده غواصی در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا