تعبیر مشاهده دریا در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب دریا دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب آب دریا ببیند که صاف و روشن است، دلیل کند که شخصی مفسد و ظالم می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که از دریا با شنا بیرون آمد، دلیل کند که از زندان به سلامت بیرون آید.
اگر ببیند که در دریا بود و در حال شنا غرق شد و مُرد، دلیل کند که بر کار دنیا به حرص غرق شود.
اگر ببیند که در کنار دریا ایستاده بود و دریا را نگاه می کرد، دلیل کند که به آن چیزی که امید دارد، نرسد.

کرمانی در تعبیر خواب فردی که در خواب دریا دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که در میان دریا هست و متحیر به دور خود نگاه می کند، دلیل کند که او بر خطر است.
اگر ببیند که از دریا بیرون شد، دلیل کند که از غم و اندوه آزاد شود.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب دریا دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که به دریا رفت، دلیل کند که توفیق طاعت یابد.
اگر ببیند که در دریا موج های عظیمی برخواست و هوا را ابر سیاهی گرفت، دلیل بر گناه و عصیان مردم آن دیار کند.
اگر ببیند که از دریا موج عظیم برخواست و او از دریا شکار گرفت، دلیل کند که روزی حلال یابد و عیش بر اهل بیت او فراخ شود.
اگر ببیند که از آب دریا خورد و آن آب شور بود، دلیل کند که از کسب حلال بگذرد و شروع به کسب حرام کند.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

[toggle title=”برای مشاهده منابع اینجا کلیک کنید.” state=”close” ]

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده دریا در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

[/toggle]

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا