خانه / آموزش / دین و اندیشه / تعبیر خواب / تعبیر مشاهده دریا در خواب
راهنما و نیازمندی های رایگان خرید و فروش، استخدام و خدمات در ایران
تعبیر مشاهده دریا در خواب
تعبیر مشاهده دریا در خواب

تعبیر مشاهده دریا در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب دریا دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب آب دریا ببیند که صاف و روشن است، دلیل کند که شخصی مفسد و ظالم می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که از دریا با شنا بیرون آمد، دلیل کند که از زندان به سلامت بیرون آید.
اگر ببیند که در دریا بود و در حال شنا غرق شد و مُرد، دلیل کند که بر کار دنیا به حرص غرق شود.
اگر ببیند که در کنار دریا ایستاده بود و دریا را نگاه می کرد، دلیل کند که به آن چیزی که امید دارد، نرسد.

کرمانی در تعبیر خواب فردی که در خواب دریا دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که در میان دریا هست و متحیر به دور خود نگاه می کند، دلیل کند که او بر خطر است.
اگر ببیند که از دریا بیرون شد، دلیل کند که از غم و اندوه آزاد شود.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب دریا دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که به دریا رفت، دلیل کند که توفیق طاعت یابد.
اگر ببیند که در دریا موج های عظیمی برخواست و هوا را ابر سیاهی گرفت، دلیل بر گناه و عصیان مردم آن دیار کند.
اگر ببیند که از دریا موج عظیم برخواست و او از دریا شکار گرفت، دلیل کند که روزی حلال یابد و عیش بر اهل بیت او فراخ شود.
اگر ببیند که از آب دریا خورد و آن آب شور بود، دلیل کند که از کسب حلال بگذرد و شروع به کسب حرام کند.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

برای مشاهده منابع اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده منابع اینجا کلیک کنید.

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده دریا در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در ۱۳۸۰ با شابک ۰-۰۲-۶۸۰۴-۹۶۴ به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

ایران مدرن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *