تعبیر مشاهده گلاب در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب گلاب دیده است، می فرمایند:

گلاب در خواب دلیل بر تندرستی و ثنای مردم باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که گلاب بر سر فردی می ریخت، دلیل بر تندرستی آن شخص باشد.
اگر ببیند گلاب را می خورد، دلیل کند که غمگین شود.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب گلاب دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که گلاب داشت و به مردم می داد، دلیل کند که به نیکویی و خوش نامی مشهور شود. اگر بیننده خواب، عالم باشد، دلیل کند که مردم از علم او بهره مند شوند.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده گلاب در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا