تعبیر مشاهده زعفران در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب زعفران دیده است، می‌فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که زعفران می‌خورد، دلیل بر بیماری بُود و اگر ببیند که با خود زعفران داشت، دلیل بر آن بُود که مردمان در مدحش ثنا گویند.

کرمانی در تعبیر خواب فردی که در خواب زعفران دیده است، می‌فرمایند:

  • اگر فردی در خواب ببیند که گل زعفران خرید و یا کسی به او داد، دلیل کند که زنی توانگر بخواهد.
  • اگر ببیند که جامه‌اش زعفرانی بود، دلیل بر بیماری و غم و اندوه کند.
  • اگر ببیند که زعفران می‌خورد، دلیل بر غم کند.
  • اگر ببیند که زعفران به مقدار زیاد داشت، دلیل بر نعمت کند.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می‌کنیم.

منابع

  1. کتاب تعبیر خواب کامل. نوشته شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی. تدوین و بازنویسی حسین نمینی. انتشارات آبگینه.سال 1380.
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا