تعبیر مشاهده گلیم در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب گلیم دیده است، می فرمایند:

مشاهده گلیم در خواب دلیل بر مردی دیندار و بزرگ کند.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب گلیم دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که گلیمی می بافت، دلیل کند که زنی توانگر گیرد و اگر این خواب را زنی ببیند، دلیل کند که با مردی دیندار و توانگر ازدواج کند.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب گلیم دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که گلیمی سبز رنگ داشت، دلیل کند که با زنی پارسا ازدواج کند.
اگر ببیند که گلیمی به رنگ زرد داشت، دلیل کند که با زنی بیمارگونه ازدواج کند.
اگر ببیند که گلیمی سیاه داشت، دلیل کند که با زنی عالمه ازدواج کند.
اگر گلیمی پاره و مندرس شده ببیند، دلیل کند که از زنش جدا شود.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب گلیم دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده گلیم در خواب به پنج علت دلالت دارد:

  1. رئیسی
  2. مهتری
  3. زنی توانگر
  4. کنیز
  5. منفعت

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده گلیم در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا