تعبیر مشاهده زندان در خواب

تبلیغات
HiU Company

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب زندان دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که در زندان بود، در صورتی که آن زندان را هرگز ندیده بود، دلیل بر مرگ بُود زیرا زندان مجهول گور است و اگر زندان معروفی را ببیند، دلیل بر اندوه و رنج باشد.
اگر ببیند که در زندان بود و پاهایش در بند بود، دلیل کند که در کار و عملی که دست زند، بماند.

کرمانی در تعبیر خواب فردی که در خواب زندان دیده است، می فرمایند:

اگر فرد صالح و پاکدامنی در خواب زندان معروفی را ببیند، دلیل کند بزرگی، جاه و مقام یابد؛ و اگر صالح نبود از جهت مقام و شغل غم و اندوه رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که زندانبانی او را با بند می بُرد، دلیل کند که کار بسته او گشایش یابد.

امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب زندان دیده است، می فرمایند:

دیدن زندانبان در خواب، اگر آن شخص معروف بود دلیل بر خلاص شدن از غم و عاقبت نیکو بُود؛ چون زندانبان و زندان مجهول، دلیل بر غم و اندوه است.

حضرت یوسف (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب زندان دیده است، می فرمایند:

زندان در خواب، دیدن گور و بلا، و آزمایش کردن دوستان و استوار کردن دشمنان باشد؛ و اگر فردی در خواب ببیند که از زندان بیرون شد، دلیل کند که خداوند را به تمام معنا دریابد.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

برای مشاهده منابع اینجا کلیک کنید.

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده زندان در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در ۱۳۸۰ با شابک ۰-۰۲-۶۸۰۴-۹۶۴ به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

برچسب ها
تبلیغات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط