تعبیر مشاهده لگام در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب لگام دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که لگام او پاره شد، دلیل کند که در بزرگی او نقصان پدیدار شود.
اگر ببیند که چون اسبان لگام بر می داشت، دلیل کند که روزه دار شود اما سخن بسیار زشت از دهانش خارج شود.

حضرت امام علی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب لگام دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در بیداری فکر بد و اندیشه بد و سخن بد باشد و در خواب هم ببیند که لگام بر دهانش بود، دلیل بر بد بودن باشد.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب لگام دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده لگام در خواب به سه علت دلالت دارد:

  1. ادب و فرهنگ
  2. روزه داشتن
  3. بزرگی

همچنین می فرمایند:
اگر فردی ببیند که لگام می فروخت، دلیل بر مردی باشد با تدبیر که در کارهای حکومتی راستی را در کارها پیشه سازد.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده لگام در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا