تعبیر مشاهده مسجد در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب مسجد دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که وارد مسجدی آباد و زیبا بود، دلیل بر مرد عالمی باشد که مردم پیش او بیایند و برای امور دینی به او مراجعه کنند.
اگر ببیند که مسجدی بنا کرد، دلیل کند که با مسلمانان از در نیکی درآید.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب مسجد دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که در مسجدی بود و نماز می خواند و قبله را نمی دانست که از کدام طرف است، دلیل بر بی دینی باشد.
اگر ببیند که در مسجدی بود و مسجد را می شست، دلیل کند که مال خود را در مسجدی هزینه کند و مرادش حاصل شود.
اگر ببیند که مسجدی خراب شد، دلیل کند که پیش نمازی و یا عالمی که او می شناخت بمیرد.
اگر ببیند که در زمینی که مال او بود مسجد ساخته شده بود، دلیل کند که شرف و بزرگی در دین یابد.
اگر ببیند که با مردم و یا با قومی به مسجدی می رفت، دلیل کند که با زنی ازدواج کند.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب مسجد دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که مسجدی بنا می کردند، دلیل بر زن خواستن کند.
اگر ببیند که مسجد بنا می کرد، دلیل کند که زنی دیندار بخواهد.
اگر ببیند که چراغ به مسجدی می فروخت، دلیل کند که در کاری که دارد پیشرفت و روشنی ظاهر شود.
اگر ببیند که به مسجد یکی از شهرهای مکه و مدینه رفت، دلیل کند که بر همه ترس ها غلبه کند و ایمن شود و مرادهای دنیوی و اخروی یابد.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب مسجد دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده مسجد در خواب به دوازده علت دلالت دارد:

 1. پادشاه
 2. قاضی
 3. عالمی بزرگ
 4. رئیسی
 5. امام
 6. مسجد
 7. خطیب
 8. موذن
 9. قیمی
 10. نامی نیکو
 11. خیر و برکت
 12. زنی نیکو

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده مسجد در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا