تعبیر مشاهده مهره در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب مهره دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که مهره یافت، دلیل کند که مال یابد و یا به سفر رود.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب مهره دیده است، می فرمایند:

مشاهده مهره در خواب، دلیل بر خدمتکار باشد.
اگر فردی در خواب، مهره را سفید و یا سبز ببیند، دلیل کند که خدمتکار درست و صالح دارد.
اگر مهره را سیاه ببیند، دلیل کند که خدمتکاری بد اخلاق و بد طینت دارد.
اگر مهره را زرد ببیند، دلیل کند که خدمتکارش بیمار باشد.

تبلیغات
دریافت اپلیکیشن آپرا

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب مهره دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده مهره در خواب به هفت علت دلالت دارد:

  1. زن
  2. خدمتکار
  3. کنیزک
  4. مال
  5. ادب و فرهنگ
  6. فرزند
  7. غلام

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده مهره در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا