تعبیر مشاهده مناره در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب مناره دیده است، می فرمایند:

مشاهده مناره در خواب، مردی باشد که مردم را به راه راست هدایت می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که مناره ای را بنا می کرد، دلیل کند که مردم را به اسلام دعوت کند.
اگر ببیند که مناره ای را خراب می کرد، دلیل کند که مردم را از اسلام دور کند.
بعضی از عالمان گویند دیدن موذن در مناره که بانگ اذان می کرد، دلیل بر مردن باشد.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب مناره دیده است، می فرمایند:

مشاهده مناره در خواب دلیل بر پادشاه و یا بزرگ مردی باشد خوش نام.
اگر فردی در خواب ببیند که در کوچه او مناره ای بود، دلیل کند که مرد بزرگی به آنجا بیاید و اقامت کند.
اگر ببیند که مناره ای از آجر و سنگ بود، دلیل کند آن بزرگ از طرف سلطان باشد.
اگر ببیند که از خشت و گل بود، دلیل کند که آن بزرگ از رعیت سلطان باشد.
اگر مناره از چوب ساخته بودند، دلیل کند آن بزرگ دون همت باشد.
اگر مناره ای را در بالای مسجد ببیند، دلیل کند که بزرگی یابد و مردم را به راه راست هدایت کند.
اگر ببیند که مناره مسجد افتاده بود، دلیل کند که بزرگی در آن دیار بمیرد.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب مناره دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که بر مناره مسجد جامع شهر نماز می خواند، دلیل کند که به کاری بزرگ مشغول شود و حق تعالی توفیق حج به او عنایت فرماید.
اگر ببیند بر مناره ای اقامت کرد، دلیل بر درازی عمرش باشد.
اگر ببیند که مناره ای را باد از جا کند و از جای خویش خراب کرد، دلیل کند که پادشاه دیگری بیاید.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب مناره دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده مناره در خواب به چهار علت دلالت دارد:

  1. پادشاه
  2. مردی بزرگوار
  3. امام
  4. موذن

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده مناره در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا