تعبیر مشاهده کلید در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب کلید دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که کلیدی آهنی داشت، دلیل بر قوت کند.
اگر ببیند که کلیدی مسی و یا از برنج داشت، دلیل کند که اگر سخنی گوید سخنش گیرا باشد.
اگر کلیدی را ببیند که از چوب بود، دلیل که منفعت او کمتر باشد.
اگر ببیند که کلیدی از سیمین و یا زرین داشت، دلیل کند که مال بسیار حاصل کند.

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب کلید دیده است، می فرمایند:

کلید در خواب دلیل بر مردی گشاینده کارها و پیروز شدن بر دشمن باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که کلیدهای زیادی داشت، دلیل کند که بزرگی یابد.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب کلید دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که کلیدش به قفلی رفت و قفل را باز کرد، دلیل کند که زن خواهد.
اگر فردی در خواب ببیند که با کلیدی که داشت نمی توانست در را باز کند و کلیدش شکست، تعبیرش برخلاف بالا باشد.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب کلید دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده کلید در خواب به هشت علت دلالت دارد:

  1. بشارت
  2. فرج از غم و اندوه
  3. شفا از بیماری
  4. مراد یافتن
  5. قوت در دین
  6. دوران گذاران حاجات
  7. اجابت دعاها
  8. علم یافتن

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده کلید در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا