تعبیر مشاهده هاون در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب هاون دیده است، می فرمایند:

مشاهده هاون و دسته آن در خواب، دلیل بر دو شریک باشند که از هم جدا شوند.
اگر فردی در خواب، یکی از آنها (هاون یا دسته) را ببیند، دلیل کند که فایده ای نباشد.
اگر ببیند که در هاون چیزی خوردنی ریخت و کوبید، دلیل کند که منفعت یابد.
اگر آن چیزی که می کوبید، داروهای گرم بود، دلیل بر مال بُود.
اگر آنچه می کوبید، شیرین باشد، دلیل بر منفعت باشد و اگر تلخ باشد، دلیل بر ضرر و زیان باشد.

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی که در خواب هاون دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که جواهرها را در هاون ریخته بود و می کوبید، دلیل کند که کاری خیر انجام دهد.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده هاون در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا