تعبیر مشاهده قاضی در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب قاضی دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب شخص قاضی را ببیند، دلیل کند که منزله علما برسد و اگر آن قاضی شخص مجهول بود، دلیل کند که آن شخص مردی دیندار بُود.

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب قاضی دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که قاضی شد، اگر بیننده خواب شایسته این مقام نبود، دلیل کند که به بلایی دچار شود و اموالش را از دست بدهد؛ و اگر بیننده خواب عالم بود، تعبیرش بر خلاف بالا باشد.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب قاضی دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که در محکمه ای بود و قاضی بر او حکم راند، دلیل کند که در بیداری همان واقع شود.
اگر ببیند که قاضی به نظر شفقت بر او نگاه می کرد و حکم می راند، دلیل بر منفعت است.
اگر قاضی بر او خشم گرفت، دلیل بر غم و اندوه کند.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده قاضی در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا