تعبیر مشاهده میوه در خواب

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب میوه دیده است، می فرمایند:

اگر فردی خواب هر میوه ای را ببیند که به وقت خود می خورد، دلیل بر جمع کردن مال باشد.
اگر ببیند که میوه ای بی وقت خودش می خورد، دلیل بر این کند که مالش را تلف کند.
تعبیر هر میوه در خواب به درخت آن بر می گردد. یعنی اگر درخت به تعبیر نیک باشد، دلیل بر نیکی کند و اگر بد باشد، تعبیرش بد است. (تعبیر خواب درخت)
مشاهده میوه های ترش در خواب، دلیل بر غم و اندوه باشد و مشاهده میوه های شیرین، دلیل بر خوشی بُوَد.
مشاهده میوه های نارس، دلیل بر مال حرام باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که در باغی بود و میوه های تابستانی بر زمین می افتاد، دلیل بر بیماری باشد.

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب میوه دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب میوه ای خوب، شیرین و سالم ببیند که آن را می خورد، دلیل بر منفعت بُوَد.
اگر فردی در خواب ببیند که از درختی میوه چید، دلیل بر مال باشد که بیابد.
اگر ببیند که میوه ای از درخت به پیش پای او افتاد، دلیل کند که مالی بدون زحمت و رنج بدست بیاورد.

کرمانی در تعبیر خواب فردی که در خواب میوه دیده است، می فرمایند:

میوه ها بسیار است و بیشتر تعبیرش به رنگ آن میوه باشد.

میوه هرچه که زردتر باشد، اگر آن را می خورد، دلیل بر بیماری بُوَد، و اگر نمی خورد، زیانی ندارد.
هر میوه ای که سبز باشد و ببیند که می خورد، تعبیرش تندرستی و صلاح دین بُوَد.
اگر فردی در خواب ببیند که میوه ای ترش بود و می خورد، دلیل بر غمی باشد که زود تمام شود.
اگر گمان کند که آن میوه ای از بهشت بود، دلیل بر علم دین بُود بی آنکه در او شکی باشد.

حضرت امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب میوه دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده میوه و میوه فروش در خواب، چون میوه خوش طعم باشد که می فروخت، دلیل بر ضرر و زیان باشد.

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده میوه در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا