تعبیر مشاهده سیل در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب سیل دیده است، می فرمایند:

سیل در خواب دلیل بر دشمنی بزرگ کند.
اگر فردی در خواب ببیند که در سیل در حال کوشش بود، دلیل کند که با دشمنی در افتد.
اگر ببیند که از سیل بیرون شد، دلیل کند که بر دشمن پیروز شود.
اگر ببیند که سیل به خانه و یا به کوچه او شد، دلیل کند که در کارهایی که دارد گشایشی شود.

جابر مغربی در تعبیر خواب فردی که در خواب سیل دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که سیل جایی را خراب کرد، دلیل کند که مردم را از قبل پادشاه خیری رسد.

امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب سیل دیده است، می فرمایند:

تعبیر مشاهده سیل در خواب به چهار علت دلالت دارد:

  1. دشمنی بزرگ
  2. پادشاهی ستمگر
  3. غالب و پیروز
  4. فتنه و بلا

برای آنکه برداشت درستی از تعبیر خواب خود داشته باشید، مطالعه ی نکات مهم در زمینه تعبیر خواب را به شما توصیه می کنیم.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «تعبیر مشاهده سیل در خواب»، نتیجه ی تحقیق و پژوهش، گردآوری و نگارش هیئت تحریریه پورتال یو سی (شما می توانید) می باشد. در این راستا کتاب تعبیر خواب کامل، نوشته ی شیخ ابوالفضل جیش ابن ابراهیم تفلیسی و تدوین و بازنویسی حسین نمینی از انتشارات آبگینه، منتشر شده در 1380 با شابک 0-02-6804-964 به عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

دکمه بازگشت به بالا